اطلاعات هنرمند

سجاد گمار، متولد تویسرکان ،مدرس رسمی و آزاد هنری و دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشگاه همدان است. برخی از عمده فعالیت های ایشان به شرح ذیل می باشد:

رتبه اول، دومین جشنواره کشوری رنگ صلح ، گالری برج میلاد تهران،شهریور1396

رتبه دوم جشنواره سمفونی لک لک ها، فرهنگستان هنر مرداد 1397.

رتبه اول جشنواره دانشجویی انسان معاصر، تکنیک مداد رنگ1390یزد.

چنین رتبه برتر و برگزیده استانی ، دانشجویی و منطقه ای در گرایش های مدادرنگی ،رنگ روغن و طراحی.

نمایشگاه ها:

-نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر، گالری خط سفید شهریور1397

-نمایشگاه و فروشگاه هنرمندان فردا، فروردین 1396

-نمایشگاه آثار برگزیده اولین جشنواره رنگ صلح، گالری برج میلاد ،شهریور1395

-نمایشگاه و فروشگاه آثار هنری سمفونی لک لک ها، فرهنگستان هنر،مرداد1397

-نمایشگاه آثار برگزیده دومین جشنواره رنگ صلح، گالری برج میلاد تهران شهریور 1396

-نمایشگاه گروهی نقش در نقش ،موزه هنرهای معاصر فلسطین، اردیبهشت 1397

-شرکت در اکسپو آثار تجسمی همدان، مجتمع شهید آوینی 1393

برگزاری ورکشاپ و نمایشگاه انفرادی و گروهی در همدان، یزد و....

Sajjad Gamar, born in Tuyserkan, is an official and free art educator with a degree in painting from Yazd University. Some of his major activities are as  follows

First World's Second National Peace Festival, Milad Tower of Milad Tower, Tehran, September 2017

The Second Coming Symphony Festival, the Art Academy of August 2018.

-The best of contemporary human student festival, Pencil technique  color Yazd 2011

-It is the rank of superior and preferred provincial, student and ... in different trends and techniques

: exhibitions

- Exhibit of contemporary artists' group, White Line Gallery, Shahrivar 2018

Exhibitions and artists' store tomorrow, April, 2017

Exhibition Exhibition of the First Color Painting Festival, Milad Tower of Milad Tower, Shahrivar 2016

Exhibition and shop of artworks of the Symphony of the Lacquer, Art Academy, August 2018

Exhibition of Selected Works of the Second Peace Color Festival, Milad Tower of Milad Tower, Tehran, Sep. 2017

A group exhibition role in the role of the Museum of Contemporary Art in Palestine, May 2011

-Company in the Expo of Hamedan Visual Works, Shahid-e Avini Complex 2014

Organization of workshops and individual exhibitions in Hamedan, Yazd and others

ایمیل sajadgomar@yahoo.com