اطلاعات هنرمند

فعالیت از سال 1388 در حوزه سینما .

ساخت 4 فیلم کوتاه

حضور در جشنواره های داخلی و بین المللی