اطلاعات هنرمند

مهتاب رضائی

کارشناس ارشد نقاشی دانشگاه علم و فرهنگ تهران

کارشناس نقاشی دانشگاه هنر شیراز

مدرس دانشگاه فرهنگ و هنر شیراز

مدرس نقاشی

مدرس گریم سینمایی

نمایشگاه انفرادی پنجره ای رو به خورشید گالری رومی شیراز 1397

نمایشگاه گروهی نقش هنر در موسسه فرهنگی هنری صبا گالری استاد فرشچیان تهران 1397

نمایشگاه گروهی بهار شیراز گالری لاله تهران 1397

نمایشگاه گروهی من در گاری خانه هنرمندان شیراز1394

نمایشگاه دانشجویی گالری وصال شیراز 1394

شرکت در جشنواره قدس و شهود شیراز 1395