جنبش سقاخانه

امکانات و محدودیت‌های جریان هنری "سقاخانه" در اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی در هنرهای تجسمی ایران، جریانی پدید آمد که "سقاخانه" نام گرفت. "موزه هنرهای معاصر" در تهران در نمایشگاه بزرگی به معرفی و بزرگداشت این جریان هنری پرداخته است. پس از پایان جنگ جهانی دوم و پایان اشغال ایران، هنر مدرن اندک اندک به جامعه رخنه کرد. به تأثیر از هنر غرب، گروهی از هنرمندان جوان و پیشرو وظیفه و نقش تازه‌ای برای نگارگری تعریف کردند و کوشیدند آفرینش هنری را از سویی با نیازهای روز جامعه هماهنگ...
  preloader