با عضویت در artsale1 جهت فروش آثار هنری، از امتیازات ویژه مهیا شده برای شما عزیزان به شرح ذیل بهرمند خواهید شد

با توجه به مقدار امتیاز دریافتی هنرمندان عزیز طبق جدول تسهیلات از تخفیف در کمیسیون دریافتی فروش آثار بهره مند خواهند شد. بطور مثال اگر هنرمندی تمامی آیتم های جدول را دارا باشد تا 13/5 امتیاز معادل 13/5% تخفیف در کمیسیون از وی کمتر دریافت میگردد.

  preloader