artsale.1 در شرایطی متولد گشت که غیبت یک کارگزار به جهت تبلیغات موثر در امر فروش که این عامل باعث تسریع و تسهیل فروش آثار هنری می گردد به چشم میخورد  از اینرو با هدف کمک به بخش اقتصاد هنر و معرفی آثار هنری هنرمندان به علاقمندان این آثار پا به عرصه وجود گذاشت .

  preloader